"Set fra grundens nord-vestligste punkt."

Next image - 00006 Next
Previous image - 00004 Prev
00005